KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Kilise-Manastır Yapılarının Bölümleri Ve Kilise Mezarlıkları hakkında Bilgi Paylaşımının yer Aldığı Bölüm
Kullanıcı avatarı
EsRaReNGiZ
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 2944
Kayıt: 18 Haz 2010, 08:29
Been thanked: 1 time
İletişim:

KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen EsRaReNGiZ » 06 Oca 2011, 23:25

Karaman’a 37 km. uzaklıkta bulunan Madenşehri Köyü’nde volkanik bir dağ kütlesi olan Karadağ üzerinde IV. ve IX. yüzyıllar arasında Bizans döneminde yapılmış olan kilise ve manastırlar ile mezarlar bulunmaktadır. Bu bölge XII.yüzyıldan itibaren gezginler tarafından ziyaret edilmiştir. Bu kiliseler Erken Hıristiyanlık döneminin mimari özellikleriyle yöresel üslup kaynaşmış Anadolu’daki diğer örneklerinden farklı yapılar ortaya çıkmıştır. Bu kiliselerin isimleri bilinmediğinden araştırmacılar tarafından numaralandırılmıştır. Binbir Kilise’nin büyük çoğunluğu bazilika tipinde olup, bunların hemen hemen hepsi harap durumdadır. Bu kiliselerin harap durumda olmalarının bir nedeni de çevre köylülerinin bu yapıların taşlarından yararlanarak kendilerine evler yapmasıdır. Bazılarının yalnızca temelleri ve duvarlarının çok az kısımları ayakta kalabilmiştir. Bu yapılar bazilika, yonca planlı kiliseler, serbest haç planlı kiliseler, Latin haçı kiliseler ve yuvarlak binalar olmak üzere farklı konumlardadır.

Resim

Resim

Resim

1 No.lu Bazilika

Madenşehri Köyü’nün girişinde sağda bulunan bu bazilika Binbir Kilise arasında en iyi durumda günümüze gelebilen yapı olduğu gibi, yöredeki en büyük bazilikadır. Bazilikanın önünde üç bölümlü bir narteks bulunmaktadır. Bunlardan yanlardaki iki bölüm tamamen kapalı mekanlar halindedir. Büyük olasılıkla bu mekanlar narteks üzerindeki galeriye çıkışı sağlayan merdivenler için yapılmıştır. Bu mekanların Suriye bazilikalarında olduğu gibi birer yüksek kule halinde oldukları da günümüze gelebilen izlerinden anlaşılmaktadır. Bununla beraber bu konu sanat tarihçileri arasında tartışmalıdır.

Bazilikanın ibadet mekanı sağ ve soldaki dokuzar paye ile üç nefe ayrılmıştır. Orta bölümün üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Günümüzde bazilikanın duvarı ile birlikte sağ taraftaki payeler tamamen yıkılmış olmasına rağmen sol taraftakiler oldukça sağlam durumdadır. Yan neflerin üst örtüsü de orta neften daha alçaktır. Apsis üç yuvarlak pencereli olup, dışarıya doğru yarım daire şeklinde çıkıntılıdır.

2 No.lu Kilise

Madenşehri Köyü’nün kurulması sırasında bu kilise XVIII.yüzyılın sonlarında camiye çevrilmiş, bu nedenle de apsisi yıkılmış, içerisindeki payeler ve narteks ortadan kaldırılmıştır. Böylece elde edilen dikdörtgen planlı mekan ahşap çatı ile örtülerek cami konumuna getirilmiştir.

1909 yılında bu cami tamamen yıkılmış, yerine yapılan yeni bina önce okul, sonra da kahvehane haline getirilmiştir. Günümüzde bu yapının altında 2 No.lu kilisenin temel izleri görülmektedir.

3 No.lu Kilise

Madenşehri’nde, Smirnof’un iyi bir durumda olduğunu belirttiği bu yapıyı Ramsay ile Bell yıkılmış olarak görmüşlerdir. Günümüzde bu kilisenin tamamen ortadan kalktığı bilinmektedir. Araştırmacıların çizdiği resim ve planlara göre, ikiz girişli, biri kapalı mekan halinde üç bölümlü narteksi olan ve üç nefli bir bazilika olduğu anlaşılmaktadır. İç mekandaki nefler her bir dizide beşer tane yassı ve bodur iki sıra paye ile üç nefe ayrılmıştır. Madenşehri’ndeki diğer kiliselerden ayrılan özelliği de apsisinin beş cepheli oluşudur.

4 No.lu Şapel

4 Numaralı şapel, 1 Numaralı bazilikanın güney yönünde olup, bu yapının üzerine bir ev yapıldığından günümüze gözle görülür çok az izi kalmıştır. Ancak XIX.yüzyıl sonlarında buraya gelen Ramsay ve Bell’in araştırmalarında bu binanın son derece iyi durumda resimleri çizilmiştir. Bunlara dayanılarak da şapelin her sırada üçer sütunlu, üç nefli basit bir bazilika şeklinde olduğu anlaşılmaktadır. Şapelin çevresinde çeşitli mimari parçalar ve sütun başlıkları dağınık olarak bulunmaktadır.

5 No.lu Kilise

Madenşehri Köyü’nün güneyinde evler arasında sıkışıp kalmış olan bu kilise bazilika planında yapılmıştır. 1908 yılında burada yapılan araştırmalarda narteksli her bir dizide payeleri olan üç nefli bazilika planında olduğu, pencereli apsisi ve üzerini örten yarım kubbesi görülmüştür. Apsis cephesi, pencereleri son derece özenli bir taş işçiliğine sahip idi. Günümüzde bu bazilika çok harap durumdadır. Yalnızca sağ taraftaki paye dizileri ayakta durmaktadır. Sol taraftaki payelerden ise hiçbir iz kalmamıştır.

Kilise yakınındaki bazı kalıntılar, bir kuyu bileziği, kapı söveleri, haç işlenmiş lentoları ve dört ayrı kapı bu yapının büyük bir komplekse ait olduğunu göstermektedir.

6 ve 9 No.lu Kiliseler

Karadağ’ın kuzey ucundaki Madendağı eteğindeki bir tepe üzerinde toplu halde bazı kalıntılar bulunmaktadır. Bunlar 7 No.lu kiliseden 3 km. kadar uzaklıktadır. Bu yapıların kilise veya ev oldukları tartışmalıdır. Ancak, burada yapılan incelemelerde yonca planlı küçük bir plan ile bir bazilikaya işaret eden apsis duvarlarına rastlanmıştır. Ramsay bu grubun bir manastır olabileceğini ileri sürmektedir.

Buradaki bazilikanın 20 m. kadar solunda yonca planlı bir şapel bulunmakta olup, son derece özenli taş işçiliği olmasına rağmen yakın tarihlerde bu şapel de temellerine kadar yıkılmıştır. Araştırmacıların çizimleri ve resimlerinden bu yapının üç yonca yaprağı şeklinde olduğu ve ortasındaki kare mekanın da bir kule şeklinde yükseldiği görülmektedir.

7 No.lu Kilise

Madenşehri’nde köylülerin Ağzı Açık Kilise olarak tanımladıkları bu yapının son derece düzgün taşlardan yapıldığı kalıntılarından anlaşılmaktadır. Kilise iyi korunmuş olup, bu yapının aslında Roma döneminden kaldığı sanılmaktadır. Prof.Dr.Semavi Eyice bu yapının Madenşehri’ndeki eserler arasındakilerin en eskisi olduğunu ileri sürmüştür. Bu arada kilit taşlarında ve bazı yerlerinde görülen haçlar da Hıristiyan döneminde yapıldığına işaret ettiğini de belirtmiştir.

8 No.lu Kilise

Madenşehri’ndeki Mausoleum’un (mezar anıtı) yakınında tümsek üzerinde bulunan 8 No.lu kilisenin de günümüze yalnızca temel kalıntıları gelebilmiştir. XIX.yüzyılda Laborde’nin gördüğü, 1875’te Davis’in sözünü ettiği ve Ramsay’ın da ayakta olduğunu belirttiği bu kilise haç planlıdır. Laborden’in çizmiş olduğu gravürlerden anlaşıldığına göre kilisenin içeriden kubbeli, dışarıdan da sivri bir külahla örtülü olduğu sanılmaktadır.

10 No.lu Kilise

Madenşehri’nde Madendağı’nın güneyinde Yukarı Ören denilen yerde bir grup Bizans yapısı bulunmaktadır. Bunlardan 10 Numaralı diye isimlendirilen kilise Bizans mimarisinde yuvarlak binalar veya merkezi planlı binalar denilen grubun erken örneklerinden birisidir. Yuvarlak şekilde 14 köşeli, çokgen biçimli bu yapının muntazam bir taş işçiliği ve yarım yuvarlak bir de apsisi bulunmaktadır. İç mekanda dört örme paye, bunların sağ ve sollarına aralarına yerleştirilmiş dört yassı sütun oval biçimde sıralanmıştır. Günümüze bu yapıların yalnızca apsis ve duvar parçası dışındaki diğer bölümlerinin temelleri gelebilmiştir.

11 No.lu Kilise

Madenşehri Köyü’ne giren yolun sol tarafında bulunan bu kiliseden hiçbir iz günümüze ulaşamamıştır. Ancak, Smirnoff ve Holzmann bu kilisenin iyi bir durumda olduğunu, XIX.yüzyılda yapmış oldukları araştırmalar sonucunda belirtmişlerdir. Onların çizdiği planlara dayanılarak bu kilisenin tek apsisli, serbest Latin haçı planında olduğu anlaşılmaktadır.

13 ve 14 No.lu Kiliseler

Madenşehri’nde XIX.yüzyılda araştırma yapan Laborde, gravürlerinde 8 No.lu kilisenin karşısında duvarlarında sıra halinde pencereler bulunan yüksek bir binanın resmini çizmiştir. Ramsay ile Bell’in buradan yola çıkarak bu yapıyı 13 numaralı olarak işaretlemişler, ancak yıkık durumda olduğunu da belirtmişlerdir. Bunun dışında da fazla bir açıklama yapmamışlardır.

14 Numaralı yapı hakkında da fazla bir bilgi vermemişler, sadece böyle bir yapının var olduğuna değinmişlerdir. Prof.Dr.Semavi Eyice bu yapıya ait bir apsis ile yan duvarlarından bir parçanın kaldığını, yapımında oldukça iri ve muntazam taşlar kullanıldığını belirtmiştir.

15 No.lu Kilise

Madenşehri’nde Yukarı Ören denilen yerde, küçük bir kraterin kenarında bulunan bu kilise, narteksli, her dizide üçer yassı payesi olan üç nefli tek apsisli küçük bir bazilikadır. Üç bölümlü narteksinin güneyi kapalı bir mekan halindedir. Ramsay ve bell’in araştırmalarında bu yapının bir süre cami olarak kullanıldığı, buldukları mihrap kalıntıları ve minber basamaklarına dayanarak ileri sürmüşlerdir.

16 No.lu Kilise

Madenşehri’nde 15 Numaralı kilisenin yakınında Ramsay ile Bell’in buldukları bu yapı küçük bir kilisedir. Ancak, günümüzde yıkılmış yalnızca apsisin küçük bir temel kalıntısı günümüze gelebilmiştir. Araştırmacıların çizmiş oldukları plan ve verdikleri bilgiye dayanılarak, bu kilisenin ikiz kemerli bir girişi olduğu, çok küçük narteksli ve her dizide ikişer payeli üç nefe ayrılmış bir bazilika olduğu anlaşılmaktadır.


12, 21 ve 22 No.lu Kiliseler

Madenşehri’nden Konya Ovası’na açılan giden yolun sağında kiliselerden oluşan bir yapı topluluğu bulunmaktadır. Bu yapı topluluğunda, her dizide dörder sütunu olan üç nefe ayrılmış yuvarlak apsisli bir bazilika, onun sağında tek nefli ve apsisli küçük bir şapel ve yanı başında da haç planlı bir martyrion (mezar şapeli) bulunmaktadır. Bugün bunlardan 21 No.lu bazilikadan pek az iz günümüze gelebilmiş, 22 No.lu şapel tamamen yıkılmıştır. Onların solundaki haç planlı 12 No.lu yapı ise yine yıkılmış olmasına rağmen çok daha iyi bir durumdadır.

17 No.lu Şapel

Madenşehri’nde, Madendağı’nın yamacında küçük bir şapel kalıntısı bulunmaktadır. Yörede araştırma yapan sanat tarihçi Smyrnoff, bu yapının küçük bir manastır kompleksine ait olduğunu ileri sürmektedir. Tek nefli olan bu şapelin üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Günümüzde yıkılmış olan şapelin yalnızca duvarları ve küçük yan apsislerinin temel izleri görülmektedir.

18, 19 ve 23 No.lu Kilise Kalıntıları

Madenşehri’nde Ramsay ve Bell’in görmüş oldukları 18,19 ve 23 Numara ile tanımladıkları kiliselerden günümüze herhangi bir iz gelememiştir.

24 No.lu Kilise

6 ve 9 No.lu yapıların güneydoğusunda, Ramsay-Bell harap durumda olan bu yapıyı 24 numara ile tanımlamışlardır. Ancak bu yapının kilise olup olmadığı da kesinleşememiştir.

29 No.lu Kilise

Madenşehri’nde 29 Numaralı kilise olarak nitelendirilen bu yapı, 1919’da kazılarak ortaya çıkarılmıştır. Önce bir Roma yapısı olduğu düşünülmüş ve daha sonra kilise olduğu anlaşılmıştır. Son derece güzel işlenmiş duvarları olan bu kilisenin apsisinde “Oualerios oğlu Nasios oğlu taş yontucusu İndakos’un adağı” yazılı bir kitabe bulunmuştur. Kilisenin apsis döşemesi mozaiklerle kaplıdır. Bazilika biçimindeki bu yapının ibadet mekanı yassı payelerle üç nefe ayrılmıştır.
31 No.lu Bazilika

Madenşehri’nin ovaya hakim tepesinde bulunan kayalara oyulmuş mezarların yanında bir kilise bulunmaktadır. Bu kilise son derece muntazam taşlardan yapılmıştır. Günümüze en iyi gelen eserlerden biri olup, ikiz pencereli yuvarlak apsisi, ikiz kemerli girişi, narteksi, köşe odaları, at nalı kemerleri ile dikkati çekmektedir.

Kilisenin iç mekanı yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanmış üç neflidir. Ramsay bu yapıyı 550-650 yılları arasına tarihlendirmiştir.

32 No.lu Bazilika

Madenşehri’nde 39 ve 43 Numaralı yapıların yanında üç nefli bir bazilika görünümünde olan bu yapının diğerlerinden farklı özellikleri bulunmaktadır. Bunların başında dört köşesinde dışarıdan belirli olan dört ayrı mekanın çıkıntıları vardır. Ayrıca Binbir Kilise’deki diğerlerinden ayrı olarak neflerin üzerinde galeriler bulunmaktadır. Bazilikanın narteksi üç kapılı olup, bunlar iyi bir durumdadır. Güneybatı köşesinde bir güneş saati vardır.

Ana mekan iki sıra payelerle üç nefe ayrılmıştır. Her dizide ilk üç paye yassı olmasına karşılık bema kısmındaki sağlı sollu kare kesitli örme payeler bulunmaktadır. Böylece bema önünün bu şekilde diğer bölümlerden ayrıldığı görülmektedir. Kilisenin en ilgi çekici yanı olan yan nefler üzerindeki galeriler günümüze gelememiştir. Bu galeriler Holzmann’ın çizimlerinde görülmektedir.
33 ve 36 No.lu Kiliseler

Madenşehri’nde 48 Numaralı yapının arkasında bulunan bu kiliselerden 33 Numaralı olan, tek nefli birer şapeldir. XIX.yüzyılda Ramsay’ın sağlam olarak gördüğü 36 Numaralı kiliseden hiçbir iz kalmamıştır. 33 Numaralı şapelin de etrafı evlerle sarılmıştır. Çift pencereli sivri kemerli apsisin kenarında bir haç kabartması ile onun üzerinde bir de kitabe bulunmaktadır. Bu kitabede kilisenin Kletorios’un oğlu Dometios ile onun oğlu Oulerios ve onun oğlu İndakos tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Ramsay bu yapının VIII.yüzyıla ait olabileceğini ileri sürmüştür.

Kilisenin kuzeyinde küçük bir avlu çevresinde sıralanmış bir takım binalar daha olduğu eski çizimlerden anlaşılıyorsa da bunlardan günümüze herhangi bir iz gelememiştir.

35 No.lu Kilise

Madenşehri’nin kuzeyinde duvar ve özelliği anlaşılamayan, kayalara oyulmuş bazı mezarlar görülmüştür. Bu mezarların yan duvarlarında yine kayalara oyularak yapılmış üç niş dikkati çekmektedir. Bunun solunda kuzeybatı doğrultusunda dikdörtgen biçimli yapının temel izleri ile karşılaşılmıştır. Bu yapı da diğerlerinden farklı olarak tuğlaya da yer verilmiştir. Moloz taş, yer yer de tuğla kırıklarından örülen duvarlarının kapı lentosunda büyük bir haç izi görülmektedir. Ayrıca Ramsay ile Bell de yapının içerisinde yuvarlak, çok köşeli olan apsisin temellerini de tespit etmişlerdir. Bunun yanı sıra duvarlarda payelerden gelen kemer izleri de görülmüştür.

Ramsay ve Bell’e göre bu yapı ortada kubbesi olan kapalı Yunan haçında küçük bir kilisedir. Büyük olasılıkla haçın kollarının üzerinde beşik tonozlu bir örtü sistemi bulunuyordu.

37 No.lu Şapel

Madenşehri’nde bulunan bu kalıntı Ramsay ile Bell’e göre serbest haç biçiminde planı olan ortası kubbeli, haçın kollarının üzeri tonozla örtülü bir mezar şapelidir. Şapelin yarım yuvarlak bir de apsisi vardır. Burada bulunan bir kitabeden de XX.yüzyılın başlarında bu şapelin bitişiğindeki evin sahibi Paulos tarafından yaptırıldığı öğrenilmektedir. Paulos şapelin içerisine gömülmüştür.

38 No.lu Şapel

Madenşehir’de 44 Numaralı yapı topluluğunun doğusunda, çevreye hakim bir tepe üzerinde küçük bir şapel bulunmaktadır. Moloz taştan yapılan ve tek nefli olan bu şapelin yuvarlak bir apsisi olduğu ve bu apsisin üzeri de konik bir çatı ile örtüldüğü görülmektedir.

39 ve 43 No.lu Kiliseler

Madenşehri’nin ortasında 39 ve 43 Numaralı yapılar olarak tanımlanan bir grup yapı bulunmaktadır. Bunlar bir iç avlunun etrafında sıralanmış, dikdörtgen planlı, payelerle neflere ayrılmış mekanlardır. Bunların bir manastıra ait olduğu da ileri sürülmüştür. Ancak bu yapının etrafı köyün evleri ile sarıldığından yeterli bir araştırma yapılamamıştır.

40 No.lu Şapel

Madenşehir’de 38 Numaralı şapelin doğusunda alçak bir düzlükte bulunan bu şapelin kalıntılarından planı çıkarılamamıştır. Günümüze yalnızca kapı söveleri ile temel kalıntıları gelebilmiştir. Yanındaki kayalara oyulmuş mezarlardan ise herhangi bir iz gelememiştir.

44 No.lu Kilise

Madenşehri girişinde, yolun sağ tarafında bulunan yapı kalıntılarının bir manastır kompleksi olduğu sanılmaktadır. Bu yapılar muntazam kesme taşlardan yapılmıştır. Ramsay ile Bell’in fotoğraflarını çektiği bu yapıların taş cephelerinin yanı sıra tuğla süslemelerinin buraya eklenmiş oluşu dikkati çekmektedir. Bunlardan ince uzun bir yapının ne olduğu anlaşılamamıştır. Kilise olarak tanımlanan yapı, beşik tonozla örtülü geniş bir nartekse sahiptir. Ancak yeterince yapı üzerinde bir araştırma yapılamamakla beraber, kapalı Yunan haçı ile serbest Yunan haçı planı arasında değişik bir mimarisi olduğu da dikkati çekmektedir.
45 No.lu Yapı

Madenşehri’nde bulunan 35 Numaralı kilisenin batısında iki katlı, üzeri beşik tonozla örtülü iki salondan meydana gelmiş bir yapı bulunmaktadır. Ramsay ile bell bunu bir manastır olarak nitelemişler ve 35 Numaralı şapelle bağlantısı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Kısmen yıkılmış olan bu yapının kilise olmadığı, daha çok profan bir yapı olabileceğini Prof.Dr.Semavi Eyice ileri sürmüştür.

46 No.lu Mezar Şapeli

Madenşehri’nin batısında kayalara oyulmuş bir mezarın yakınında tek nefli bir şapel kalıntısıdır. Günümüze sadece temel kalıntıları ile apsidinin bir bölümü gelebilmiştir.

47 No.lu Şapel

Madenşehri’nde 33 ve 36 Numaralı yapı grubunun doğusunda Kızıldağ’a hakim kayalık tepe üzerinde bir mezar görülmektedir. Bu mezarın yanında da tek nefli ve apsisli kayaların oyulması ile oluşturulmuş küçük bir şapelin izleri bulunmaktadır. Günümüze yalnızca kapısı gelebilen bu şapelin çevresinde bazı mezar kalıntılarına da rastlanmıştır. Şapelin bir manastıra ait olması da kuvvetle muhtemeldir.
48 No.lu Yapı

Madenşehri’nde 39 Numaralı kilise grubunun karşısına rastlayan bu yapı, dikdörtgen planlı iki odadan meydana gelmiştir. Girişindeki iki kemerinden birisi yok olmuştur. Bu yapının ne olduğu anlaşılamamıştır.


Bilki verdiin senindir, insanoğlu karnına tapar, Kişi mezara girdiğinde kalan mal başkasınındır. Kaşgarlı Mahmut

Yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ...
LÜTFEN KAÇAK KAZILARDAN UZAK DURALIM

Resim

Kullanıcı avatarı
EsRaReNGiZ
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 2944
Kayıt: 18 Haz 2010, 08:29
Been thanked: 1 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen EsRaReNGiZ » 08 Oca 2011, 11:19

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim


Bilki verdiin senindir, insanoğlu karnına tapar, Kişi mezara girdiğinde kalan mal başkasınındır. Kaşgarlı Mahmut

Yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ...
LÜTFEN KAÇAK KAZILARDAN UZAK DURALIM

Resim

Kullanıcı avatarı
EsRaReNGiZ
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 2944
Kayıt: 18 Haz 2010, 08:29
Been thanked: 1 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen EsRaReNGiZ » 08 Oca 2011, 11:30

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim


Bilki verdiin senindir, insanoğlu karnına tapar, Kişi mezara girdiğinde kalan mal başkasınındır. Kaşgarlı Mahmut

Yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ...
LÜTFEN KAÇAK KAZILARDAN UZAK DURALIM

Resim

Kullanıcı avatarı
EsRaReNGiZ
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 2944
Kayıt: 18 Haz 2010, 08:29
Been thanked: 1 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen EsRaReNGiZ » 08 Oca 2011, 11:31

Resim

Resim

Resim

Resim


Bilki verdiin senindir, insanoğlu karnına tapar, Kişi mezara girdiğinde kalan mal başkasınındır. Kaşgarlı Mahmut

Yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ...
LÜTFEN KAÇAK KAZILARDAN UZAK DURALIM

Resim

Kullanıcı avatarı
EsRaReNGiZ
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 2944
Kayıt: 18 Haz 2010, 08:29
Been thanked: 1 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen EsRaReNGiZ » 08 Oca 2011, 11:35

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim


Bilki verdiin senindir, insanoğlu karnına tapar, Kişi mezara girdiğinde kalan mal başkasınındır. Kaşgarlı Mahmut

Yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ...
LÜTFEN KAÇAK KAZILARDAN UZAK DURALIM

Resim

Kullanıcı avatarı
EsRaReNGiZ
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 2944
Kayıt: 18 Haz 2010, 08:29
Been thanked: 1 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen EsRaReNGiZ » 08 Oca 2011, 11:37

Resim

Resim


Bilki verdiin senindir, insanoğlu karnına tapar, Kişi mezara girdiğinde kalan mal başkasınındır. Kaşgarlı Mahmut

Yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ...
LÜTFEN KAÇAK KAZILARDAN UZAK DURALIM

Resim

Kullanıcı avatarı
EsRaReNGiZ
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 2944
Kayıt: 18 Haz 2010, 08:29
Been thanked: 1 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen EsRaReNGiZ » 08 Oca 2011, 11:47

Resim

Resim

Resim


Bilki verdiin senindir, insanoğlu karnına tapar, Kişi mezara girdiğinde kalan mal başkasınındır. Kaşgarlı Mahmut

Yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ...
LÜTFEN KAÇAK KAZILARDAN UZAK DURALIM

Resim

Kullanıcı avatarı
EsRaReNGiZ
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 2944
Kayıt: 18 Haz 2010, 08:29
Been thanked: 1 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen EsRaReNGiZ » 08 Oca 2011, 11:52

Resim

Resim

Resim

Resim


Bilki verdiin senindir, insanoğlu karnına tapar, Kişi mezara girdiğinde kalan mal başkasınındır. Kaşgarlı Mahmut

Yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ...
LÜTFEN KAÇAK KAZILARDAN UZAK DURALIM

Resim

Kullanıcı avatarı
EsRaReNGiZ
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 2944
Kayıt: 18 Haz 2010, 08:29
Been thanked: 1 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen EsRaReNGiZ » 08 Oca 2011, 11:53

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim


Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim


Bilki verdiin senindir, insanoğlu karnına tapar, Kişi mezara girdiğinde kalan mal başkasınındır. Kaşgarlı Mahmut

Yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ...
LÜTFEN KAÇAK KAZILARDAN UZAK DURALIM

Resim

Kullanıcı avatarı
EsRaReNGiZ
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 2944
Kayıt: 18 Haz 2010, 08:29
Been thanked: 1 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen EsRaReNGiZ » 08 Oca 2011, 11:56

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim


Bilki verdiin senindir, insanoğlu karnına tapar, Kişi mezara girdiğinde kalan mal başkasınındır. Kaşgarlı Mahmut

Yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ...
LÜTFEN KAÇAK KAZILARDAN UZAK DURALIM

Resim

Kullanıcı avatarı
EsRaReNGiZ
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 2944
Kayıt: 18 Haz 2010, 08:29
Been thanked: 1 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen EsRaReNGiZ » 08 Oca 2011, 11:57

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim


Bilki verdiin senindir, insanoğlu karnına tapar, Kişi mezara girdiğinde kalan mal başkasınındır. Kaşgarlı Mahmut

Yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ...
LÜTFEN KAÇAK KAZILARDAN UZAK DURALIM

Resim

Kullanıcı avatarı
EsRaReNGiZ
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 2944
Kayıt: 18 Haz 2010, 08:29
Been thanked: 1 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen EsRaReNGiZ » 08 Oca 2011, 11:59

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim


Bilki verdiin senindir, insanoğlu karnına tapar, Kişi mezara girdiğinde kalan mal başkasınındır. Kaşgarlı Mahmut

Yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ...
LÜTFEN KAÇAK KAZILARDAN UZAK DURALIM

Resim

Kullanıcı avatarı
EsRaReNGiZ
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 2944
Kayıt: 18 Haz 2010, 08:29
Been thanked: 1 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen EsRaReNGiZ » 08 Oca 2011, 11:59

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim


Bilki verdiin senindir, insanoğlu karnına tapar, Kişi mezara girdiğinde kalan mal başkasınındır. Kaşgarlı Mahmut

Yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ...
LÜTFEN KAÇAK KAZILARDAN UZAK DURALIM

Resim

xerkex
DEFİNELERİM ÜYESİ
DEFİNELERİM ÜYESİ
Mesajlar: 125
Kayıt: 25 Ara 2010, 20:58

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen xerkex » 08 Oca 2011, 12:55

eline sağlık güzel görüntüler.HayatAğacı
DeFiNeLeRiM MüDaViMLeRi
DeFiNeLeRiM MüDaViMLeRi
Mesajlar: 10501
Kayıt: 15 Şub 2010, 12:19
Has thanked: 1 time
Been thanked: 58 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen HayatAğacı » 08 Oca 2011, 13:13

S.A
harika görüntüler, kiliseler, mezarlıklar, mahsenler, oda mezarlar, evler.... araştırmaya doyulmayacak biryer... bakmaya doyulmayacak bir yer.... bulmaya doyulmayacak biryer....

köy halkının kendi evlerine dahi çivi bile çakamadıkları, yerden taş bile kaldırmadıkları, sit alanı ilan edilen özenle korunan bir kiliseler şehri.....

gezmeye , görmeye değecek bir yer.... gözüme birçok açılmamış mezarlar ilişti... aynı şekilde açılmış oda mezarlarda ilişti....

emeklerine sağlık Üstad..... aşağıdaki daire içerisine aldığım yerin girişini görmedim.... nerde ustam buranın girişi resimlerde neden yok.... :shock:

Resim


Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu gözet, ama dünyadan da nasibini unutma! Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.(Kasas 77)

yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ... LÜTFEN !!! kaçak kazılardan uzak duralım.

Kullanıcı avatarı
D E Ş İ F R E 53
DeFiNeLeRiM MüDaViMLeRi
DeFiNeLeRiM MüDaViMLeRi
Mesajlar: 3085
Kayıt: 03 May 2010, 23:50
Has thanked: 6 time
Been thanked: 20 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen D E Ş İ F R E 53 » 08 Oca 2011, 13:24

usta müthiş görüntüler...emeğinizden dolayı teşekkür ediyorum...bir hamsi pilavı hak ettin :lol: :lol: :gül


YAPILAN YORUMLAR KESİN OLMAMAKLA BERABER TESPİT İÇİN ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR,LÜTFEN KAÇAK KAZI YAPMIYALIM

Kullanıcı avatarı
EsRaReNGiZ
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 2944
Kayıt: 18 Haz 2010, 08:29
Been thanked: 1 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen EsRaReNGiZ » 08 Oca 2011, 14:10

D E Ş İ F R E 53 yazdı:usta müthiş görüntüler...emeğinizden dolayı teşekkür ediyorum...bir hamsi pilavı hak ettin :lol: :lol: :gül

valla ustad normalde fotoğraf makinamı yanımdan ayırmazdım yalnız o gün oraya gitmek hiç planımda yoktu 40 km kadar yakınında bir işim vardı birden esti ...aslında epeydir gitmek istiyordum nasip o güneymiş ...telefonun kamerasıyla anca bu kadar oldu .... ha unutmadan benim işimi az cok bilin hesabım kitabım iyidir alacağımı da unutmam vereceğimide... cari hesaba borc kaydettim haberin olsun --- 1 hamsi pilavı--- :alayci :alayci


Bilki verdiin senindir, insanoğlu karnına tapar, Kişi mezara girdiğinde kalan mal başkasınındır. Kaşgarlı Mahmut

Yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ...
LÜTFEN KAÇAK KAZILARDAN UZAK DURALIM

Resim

Kullanıcı avatarı
EsRaReNGiZ
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 2944
Kayıt: 18 Haz 2010, 08:29
Been thanked: 1 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen EsRaReNGiZ » 08 Oca 2011, 14:18

HayatAğacı yazdı:S.A
harika görüntüler, kiliseler, mezarlıklar, mahsenler, oda mezarlar, evler.... araştırmaya doyulmayacak biryer... bakmaya doyulmayacak bir yer.... bulmaya doyulmayacak biryer....

köy halkının kendi evlerine dahi çivi bile çakamadıkları, yerden taş bile kaldırmadıkları, sit alanı ilan edilen özenle korunan bir kiliseler şehri.....

gezmeye , görmeye değecek bir yer.... gözüme birçok açılmamış mezarlar ilişti... aynı şekilde açılmış oda mezarlarda ilişti....

emeklerine sağlık Üstad..... aşağıdaki daire içerisine aldığım yerin girişini görmedim.... nerde ustam buranın girişi resimlerde neden yok.... :shock:usta aynen anlattığım gibi burda 3 veya 5 tane ev var baksan görünürde kimse yok ama eminim ki bi taraflardan izleniyorsundur ....

buranın daha devamı var inşallah bir gün orayıda gezerim de sizlerle paylaşırım ...

ustad aynen dediğin gibi bir cok acılmamıs yer var insanın içi gidiyor :) ama yapacak bişey yok ...oranın girişi yok özellikle bir kaç fotosunu cektim girişi yok derken daha açılmadığını düşünüyorum ama giriş yönü belli ....

gezilmesi gereken bil yer herkeze tavsiye ederim ....saygılar...


Bilki verdiin senindir, insanoğlu karnına tapar, Kişi mezara girdiğinde kalan mal başkasınındır. Kaşgarlı Mahmut

Yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ...
LÜTFEN KAÇAK KAZILARDAN UZAK DURALIM

Resim

Kullanıcı avatarı
EsRaReNGiZ
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 2944
Kayıt: 18 Haz 2010, 08:29
Been thanked: 1 time
İletişim:

Vatikan'ın gözü bu kilisede-(ARŞİV)

Mesajgönderen EsRaReNGiZ » 08 Oca 2011, 14:21

ARŞİV 14.10.2010
ÇAN sesini Türkiye’ye yaymak isteyen Hristiyanların son durağı Karaman. Vatikan’dan gelen heyet Binbir Kilise’nin kalıntılarını inceledi.

Resim

Katolikler Karaman’daki “Binbir Kilise”ye göz dikti. Vatikan Üniversitesi’nden gelen bir heyet, kilisede inceleme yaptı.

Haber: Salim YAVAŞOĞLU
Vatikan Karaman’da bulunan Binbir Kilise’ye göz dikti. Karaman’a 50 kilometre uzaklıkta Karadağ ve çevresinde yer alan erken Hristiyanlık döneminden kalma “Binbir Kilise” nin Vatikan Üniversitesi’nden gelen bir heyet tarafından incelendiği bildirildi. Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Orta, yaptığı açıklamada, Karadağ’ın, değişik kültürleri bünyesinde barındırdığını söyledi. Özellikle Karadağ’da erken Hristiyanlık döneminden kalan kilise kalıntılarının bu bölgenin Hristiyanlığın yayılma döneminde önemli bölgelerden biri olduğunu ispat ettiğini ifade eden Orta, buna rağmen bölgede şimdiye kadar çok ciddi bir araştırma yapılmadığını belirtti.

Heyet tekrar gelecek
Vatikan Üniversitesi öğretim üyesi Bizans tarihi profesörü Vincenzo Ruggieri’nin, 5 Ekimde bir heyetle Karaman’a gelerek Binbir Kilise bölgesindeki tarihi kalıntılarda incelemelerde bulunduğunu dile getiren Orta, şunları söyledi: “Heyet, Değle, Maden Şehri ve Üç Kuyu’da gördükleri tarihi kalıntılardan oldukça etkilendi. İncelemelerde bulunan heyet özellikle Üç Kuyu’nun küçük bir yer değil, büyük bir yerleşim yeri olduğunu ve bölgenin Hristiyanlık tarihi açısından büyük öneme haiz olduğunu söyledi. Heyet, gerekli çalışmaları yaptıktan sonra önümüzdeki aralık ayında 13 kişilik bir heyetle tekrar bölgeye gelerek incelemelerde bulunacak. Prof. Dr. Ruggieri, bana ’Ben ömrümde böyle bir yeri ilk defa görüyorum. Muhteşem’diyerek Üçkuyu’daki yerle ilgili yapacakları inceleme ve araştırma ile çok önemli bilgilere ulaşılabileceğini belirtti.”

Hıristiyanlık için çok önemli
Vincenzo Ruggieri’nin arkeolog ve din adamı olduğunu ifade eden Orta, “Vatikan Üniversitesi yetkililerince yapılacak araştırma ile bölgenin gerçek değerinin ortaya çıkartılacağına inanıyorum. Çalışmalar sonrasında Karadağ ve bu bölge Hıristiyanlık açısından mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer olacak. Burada yapılacak bilimsel çalışmalar, Karaman ve Karadağ’ı önemli bir turizm kenti yapacak” dedi.YENİÇAĞ


Bilki verdiin senindir, insanoğlu karnına tapar, Kişi mezara girdiğinde kalan mal başkasınındır. Kaşgarlı Mahmut

Yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ...
LÜTFEN KAÇAK KAZILARDAN UZAK DURALIM

Resim

Kullanıcı avatarı
D E Ş İ F R E 53
DeFiNeLeRiM MüDaViMLeRi
DeFiNeLeRiM MüDaViMLeRi
Mesajlar: 3085
Kayıt: 03 May 2010, 23:50
Has thanked: 6 time
Been thanked: 20 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen D E Ş İ F R E 53 » 08 Oca 2011, 14:28

bu kilisenin hemen üstünde bir tümülüs olacak,keşke onuda görebilsek :ağlamak :ağlamak


YAPILAN YORUMLAR KESİN OLMAMAKLA BERABER TESPİT İÇİN ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR,LÜTFEN KAÇAK KAZI YAPMIYALIM

HayatAğacı
DeFiNeLeRiM MüDaViMLeRi
DeFiNeLeRiM MüDaViMLeRi
Mesajlar: 10501
Kayıt: 15 Şub 2010, 12:19
Has thanked: 1 time
Been thanked: 58 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen HayatAğacı » 08 Oca 2011, 14:30

D E Ş İ F R E 53 yazdı:bu kilisenin hemen üstünde bir tümülüs olacak,keşke onuda görebilsek :ağlamak :ağlamak:alayci Alemsin dostum..... :çatla


Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu gözet, ama dünyadan da nasibini unutma! Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.(Kasas 77)

yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ... LÜTFEN !!! kaçak kazılardan uzak duralım.

Kullanıcı avatarı
Burıal
DEFİNELERİM ÜYESİ
DEFİNELERİM ÜYESİ
Mesajlar: 162
Kayıt: 17 Nis 2010, 12:10
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen Burıal » 08 Oca 2011, 15:10

gerçekten muhteşemmiş ustam ellerine ayaklarına saglık.. vatikan heyeti geldiginde haber et de bizde bir tören hazırlayalım onlara belliki ceddimiz yarım bırakmış işi :mafya :D


Fayda sağlamayan bilgi, harcanmayan, hiç kimseye hayrı dokunmayan define gibidir.(Hadis)

Kullanıcı avatarı
EsRaReNGiZ
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 2944
Kayıt: 18 Haz 2010, 08:29
Been thanked: 1 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen EsRaReNGiZ » 08 Oca 2011, 15:12

Burıal yazdı:gerçekten muhteşemmiş ustam ellerine ayaklarına saglık.. vatikan heyeti geldiginde haber et de bizde bir tören hazırlayalım onlara belliki ceddimiz yarım bırakmış işi :mafya :D


yok kardeş ondan sonra yine haçlı seferleri felan başlar en iyisi seslenmeyelim ...ama birinin de dur demesi lazım artık...


Bilki verdiin senindir, insanoğlu karnına tapar, Kişi mezara girdiğinde kalan mal başkasınındır. Kaşgarlı Mahmut

Yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ...
LÜTFEN KAÇAK KAZILARDAN UZAK DURALIM

Resim

Kullanıcı avatarı
EsRaReNGiZ
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 2944
Kayıt: 18 Haz 2010, 08:29
Been thanked: 1 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen EsRaReNGiZ » 08 Oca 2011, 15:16

D E Ş İ F R E 53 yazdı:bu kilisenin hemen üstünde bir tümülüs olacak,keşke onuda görebilsek :ağlamak :ağlamak


yıllardan beri arıyorum ...olduğum yerden çapı 300 km lik bir daire çizdim yine de yok :alayci :alayci


Bilki verdiin senindir, insanoğlu karnına tapar, Kişi mezara girdiğinde kalan mal başkasınındır. Kaşgarlı Mahmut

Yaptığımız tüm yorumlar, ya yasal Kazı Öncesi araştırlamarı Esas alarak, yada bilgilenmek amaçlı araştırmaları Esas alarak, yapmaktayız ...
LÜTFEN KAÇAK KAZILARDAN UZAK DURALIM

Resim

Kullanıcı avatarı
D E Ş İ F R E 53
DeFiNeLeRiM MüDaViMLeRi
DeFiNeLeRiM MüDaViMLeRi
Mesajlar: 3085
Kayıt: 03 May 2010, 23:50
Has thanked: 6 time
Been thanked: 20 time
İletişim:

Re: KARAMAN KİLİSELERİ - Binbir Kilise (Maden Şehri)

Mesajgönderen D E Ş İ F R E 53 » 08 Oca 2011, 15:28

yoksa bunu ortadan kaldırdılarmı?? :D

Resim


YAPILAN YORUMLAR KESİN OLMAMAKLA BERABER TESPİT İÇİN ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR,LÜTFEN KAÇAK KAZI YAPMIYALIM


“KİLİSE - MANASTIR YERLEŞİMİ VE MEZARLARI” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir